V nedeljo vstani s kavča

»Resnična vera vedno vključuje globoko željo po spremembi sveta, po prenosu vrednot, po tem, da svet pustimo nekoliko boljši, kot smo ga našli. Če je resnično ”pravično urejevanje družbe in države glavna odgovornost politike,” Cerkev ne more in ne sme ostati na obrobju boja za pravičnost.« (Papež Frančišek, Evangelij veselja, 183)

In Cerkev smo mi vsi, vsi krščeni, bratje in sestre. Celotna katoliška skupnost. In v današnjem političnem okolju je biti katoličan, ki želi voliti in biti odgovoren državljan, težko delo. Demokracija je to, da imamo mi, kot državljani in verniki, glas pri tem, v katero smer želimo, da se razvija naša družba in država z glasovanjem za skupno dobro. To je naša pravica in naša odgovornost. In velik privilegij imamo katoličani pri tej odločitvi, saj nam je v pomoč pri sprejemanju dobrih odločitev celotna skupnost vernikov in cerkveno učiteljstvo.

V letošnji poslanici mladim nam papež Frančišek kliče, da naj ne bomo kavč mladi, naj vstanemo in se ne pustimo zavajati napačni sliki resničnosti, naj bomo glavni igralci svoje zgodovine, naj odločamo o svoji prihodnosti. In na nas je, da se odločimo, da to bomo. Da bomo kovači lastne sreče. Da se bomo v nedeljo premaknili od doma do volišča in volili za prihodnjega predsednika oz. predsednico Slovenije.

Že papež Pij XII. je bil zelo jasen, ko je govoril o naši pravici in dolžnosti do volitev. Med eno izmed svojih avdienc je dejal: »Stroga dolžnost je za vse, ki imajo pravico voliti, moške in ženske, da sodelujejo na volitvah. Kdorkoli se vzdrži od tega, sploh zaradi svoje lenobe ali površnosti, stori velik greh sam po sebi, smrtno napako. Vsak mora slediti lastni vesti. Vendar pa je očitno, da glas vesti vsakega katoličana kliče k temu, da voli tistega kandidata, ki nudi dovoljšna zagotovila, da bo varoval pravice duš, delal za resnično dobro vsakega posameznika, družine in družbe z obzirom na Božjo ljubezen in katoliški moralni nauk.«

Ljubljanski nadškof in metropolit msgr. Stanislav Zore je v vabilu k udeležbi na letošnjih predsedniških volitvah še bolj konkretiziral orise dobrega predsednika oz. predsednice: »Od predsednika upravičeno pričakujemo, da si bo v okviru svojih ustavnih pristojnosti s svojo moralno avtoriteto in jasno besedo prizadeval za pravično državo, za vladavino prava, za celovito spoštovanje človeškega življenja, za vrednoto družine, za pravico staršev, da vzgajajo svoje otroke v skladu z lastnim prepričanjem, se zavzemal za socialno varnost mladih, delavcev in ubogih, za spoštovanje gospodarske svobode, ohranjal slovensko kulturo in tradicijo ter zagovarjal ustavno pravico vseh državljanov do verske svobode. Udeležba na volitvah je državljanska in še posebej krščanska dolžnost, kajti gre za odgovornost za skupno dobro vseh prebivalcev naše domovine in države Slovenije.«

Zavedajmo se, da vse volilne teme in problematike ne nosijo enake moralne teže. Naša katoliška dolžnost je, da nasprotujemo politikam, ki promovirajo grešna dejanja, dejanja, ki lahko obtežijo našo vest in dejanja. Naša odločitev mora zaobjeti kandidatove zaveze, karakter, integriteto in sposobnost vplivanja. Na koncu je to odločitev, ki jo mora sprejeti vsak katoličan pri sebi na podlagi svoje vesti, utemeljene na katoliškem moralnem nauku.

  • Koledar mladinske pastorale
  • Slovenska škofovska konferenca
  • Urad Republike Slovenije za mladino
  • mlad.si