Dogodki v Sloveniji

SKAM – Skupnost katoliške mladine organizira raznolike dogodke v Sloveniji:

  • prireditve, ki so namenjene osveščanju mladih za kulturne in duhovne vrednote;
  • prireditve namenjen spodbujanju odgovornosti za strpnost, mir, varstvo narave in kulturne dediščine;
  • izobraževalne seminarje, ki omogočajo mladim razširitev duhovnega, kulturnega in miselnega obzorja;
  • športne in druge prostočasnih aktivnosti za člane društva.

Med pomembnejše dogodke v Sloveniji spadajo: Stična mladih, Stična diha, Romanje mladih na Brezje, Plesi do 01.00 in piknik Društva SKAM.

  • Koledar mladinske pastorale
  • Slovenska škofovska konferenca
  • Urad Republike Slovenije za mladino
  • mlad.si