25-letnica samostojne Slovenije

V letu 2016 praznujemo 25-letnico samostojne in neodvisne Slovenije. Na dan 25. junija 1991 je Slovenija postala neodvisna. V 25 letih je Slovenija in z njo mladi katoličani prehodila pot, ki so jo zaznamovali vzponi in padci, kakor je značilno za vsako odraščanje. Slovenija je sedaj že nekaj časa polnoletna država in časi odraščanja so počasi mimo. Od naše države pričakujemo, da bo v prihodnjih letih samostojnosti pogumno stopala po samostojni evropski poti ter da bo dobrobit državljanov vedno na prvem mestu.

TSDM Madrid11 042udi SKAM – Skupnost katoliške mladine letos dejavno praznuje 25 let obstoja naše domovine Slovenije. SKAMovo poslanstvo je, da z lastno vzgojno metodo in programi mlade vzgaja in spodbuja
k življenju dejavnega katoličana in odgovornega državljana. Prizadevamo si za opolnomočenje mladih, da so sposobni svojo sedanjost in prihodnost vzeti v svoje roke in se soočati z izzivi sodobnega časa, saj so odgovorni in opolnomočeni državljani tisti, ki zagotavljajo napredek slovenske družbe.

 

Ob 25-letnici samostojne Slovenije mlade vabimo, da sledijo katoliškim vrednotam, ki so korenine naše družbe. Tudi drevo brez korenin ne more stati. Tako tudi uspešna in napredna Slovenija ne more delovati brez temeljnih vrednot in mladih.

 

Dogodki

 

Kateheza za mlade

Na SKAM – Skupnost katoliške mladine smo pripravili katehezo za mlade ob 25-letnici samostojne Slovenije in nosi naslov Domovina je moja, tvoja, Njegova.

 

Prejeli smo

 

 

  • Koledar mladinske pastorale
  • Slovenska škofovska konferenca
  • Urad Republike Slovenije za mladino
  • mlad.si