Nikodemovi večeri imajo dolgo tradicijo in že več desetletij sooblikujejo slovensko javno mnenje. Na pogovornih večerih, ki jih priredimo vsako leto v novembru, študentje, izobraženci in drugi zainteresirani razpravljajo o aktualnih vprašanjih z različnimi sogovorniki iz sveta znanosti, kulture, politike in gospodarstva.

Kontakt
Tone Česen
Direktor kolegija
  • Koledar mladinske pastorale
  • Slovenska škofovska konferenca
  • Urad Republike Slovenije za mladino
  • mlad.si