POTA—mladinsko misijonsko prostovoljstvo

Program POTA širi zavest o globalni soodgovornosti in povezuje raznolike ljudi po svetu.

Z mednarodnim prostovoljstvom omogoča, da prostovoljci, gostitelji in ljudje, s katerimi stopamo v stik, skupaj sodelujemo, se učimo drug od drugega in gradimo skupnost.

Vrednote

  • Krščanske vrednote
  • Skupnost
  • Solidarnost
  • Preprostost
  • Učenje
  • Odgovornost

Bistvo programa

Program je nastal kot odgovor na iskanje in želje mnogih prostovoljcev iz Slovenije, kako graditi boljši svet, ki bo temeljil na medkulturnem in medčloveškem dialogu.

Že 13 let program POTA omogoča mladim v poletnih mesecih prostovoljno delo na projektih po celem svetu. Nameni programa so nudenje priložnosti za delo na konkretnem projektu, zbiranje denarne pomoči za gostitelje, deljenje izkušnje s čim širšim krogom ljudi ter priložnost za medkulturno učenje. Ker se projekti izvajajo v skupinah, omogočajo prostovoljcem izkušnjo življenja v skupnosti in osebnostno rast. Delo v državah v razvoju da mladim edinstveno izkušnjo stika z drugačno kulturo, z ljudmi, ki so bogati bolj duhovno kot materialno. Od leta 2017 program POTA deluje v Skupnosti katoliške mladine, Društvu SKAM.

Letni pregled dogajanja

V januarju se pričnejo študentje in mladi v poklicih prijavljati na program. V februarju se prvič srečamo na uvodnem usposabljanju in prostovoljci izvejo na kateri projekt se odpravljajo. Od marca do maja traja pripravljalna faza, ta čas je namenjen pripravi skupine na delo ter medsebojnem spoznavanju. Prostovoljci tudi zbirajo sredstva za potrebe svojih gostiteljev z obiski v domačih župnijah, organizirajo koncerte, kontaktirajo podjetja za sponzorstvo, prodajajo lastne izdelke … V poletnih mesecih se dobro povezane skupine odpravijo na različne konce sveta nuditi pomoč gostiteljem, na razpolago izročijo svoj čas in talente. Po približno enem mesecu se mladi vrnejo domov in svoje izkušnje predstavijo vsem, ki so jih podpirali. Jesen prinese zaključek potovskega leta z zaključnim srečanjem, kjer skupaj še enkrat obujamo spomine na poletne dogodivščine.

Organiziranost

Program načrtuje in vodi ekipa spremljevalcev, ki prihajajo iz različnih področij izobraževanja, skupne pa so jim izkušnje na področju mednarodnega prostovoljstva. Za delovanje celotnega programa tekom leta skrbi koordinator, organizacijsko podporo programu nudi Društvo SKAM. Vsak projekt (skupino prostovoljcev) vodita eden ali dva voditelja, ki so s posebnim programom usposobljeni za soočanje z izzivi, ki jih predstavlja vodenje skupine. Le-te so sestavljene iz 3 do 10 prostovoljcev, odvisno od možnosti in potreb gostiteljev, pa tudi od zanimanja za posamezno smer oz. projekt.

Pomen prostovoljstva

Vpliv prostovoljcev z mednarodno, medkulturno in medversko izkušnjo na slovensko družbo je vedno bolj pomemben, ker udeležba v takšnem ali podobnem projektu pomaga uvideti, da je svet, medtem ko ostaja lep in vreden ljubezni, tudi poln krivic, sebičnosti in revščine. To zavedanje močno motivira prostovoljce, da se zavzamejo in nadaljujejo delo z žrtvami krivic tudi po svoji vrnitvi v domovino, hkrati pa pričevanje, ki izvira iz njihovih besed in dejanj, deluje kot vzpodbuda v njihovem domačem okolju.

Kontakt
Katarina Kolšek
Koordinatorka programa POTA
  • Koledar mladinske pastorale
  • Slovenska škofovska konferenca
  • Urad Republike Slovenije za mladino
  • mlad.si