Instrumentum laboris

Instrumentum laboris je uraden dokument, ki ga izdajo v Vatikanu in je namenjen škofovski sinodi.

Dokument ponuja številne iztočnice za razmislek in usmerja k iskanju konkretnih odgovorov. Sestavljen je iz treh delov, ki sledijo trem korakom razločevanja: spoznati, razlagati in izbirati.

Prvi del pod naslovom Spoznati: Cerkev v poslušanju stvarnosti predstavi današnjo situacijo, v kateri se nahajajo mladi po vsem svetu. Globalizacija sicer res ustvarja veliko poenotenja, vendar socialne, ekonomske, kulturne, verske in duhovne razlike ostajajo. V drugem delu dokumenta, Razlagati: vera in razločevanje poklicanosti, je so luči vere iz različnih zornih kotov predstavljeni ključni poudarki sinode: mladost, poklicanost, razločevanje in spremljanje. Zadnji del Izbrati: poti pastoralnega in misijonarskega spreobrnjenja pa v pregled daje različne dobre prakse, izpostavljena je potreba po vstopu v vsakdanje življenje ter potreba po evangelizaciji v tem sodobnem, globaliziranem svetu.

Kljub svojemu obsegu je dokument vreden svojega branja.

Instrumentum laboris si lahko preberete TUKAJ.

  • Koledar mladinske pastorale
  • Slovenska škofovska konferenca
  • Urad Republike Slovenije za mladino
  • mlad.si