Papež Frančišek je 15. redno generalno zasedanja škofovske sinode namenil temi »Mladi, vera in razločevanje poklicanosti. Potekala bo oktobra 2018. »Tematika, ki kaže na pastoralno skrb Cerkve za mlade, se navezuje na izsledke zadnjih zasedanj sinode o družini in posinodalno apostolsko spodbudo Amoris Laetitia. Njen namen je spremljati mlade na njihovi pomembni poti k odraslosti, da bi preko razločevanja odkrili načrt za svoje življenje in ga uresničili z veseljem, bili odprti za srečanje z Bogom in bližnjimi in dejavno sodelovali pri izgradnji Cerkve in družbe.«

Kaj je škofovska sinoda?

Škofovska sinoda je stalna ustanova katoliške Cerkve. Ustanovil jo je papež Pavel VI. leta 1965, takoj po zaključku II. vatikanskega koncila, z namenom, da bi se nadaljevala kolegialnost in občestvo, ki sta bila navzoča na koncilu. Sinoda je zbor škofov s celega sveta, ki pomagajo svetemu očetu s posvetom o pomembnih vprašanjih, s katerimi se sooča Cerkev, da bi ta ohranila svoj nauk in okrepila notranji red.

Kdaj je zasedanje škofovske sinode?

Škofovsko sinodo skliče sveti oče, kadar meni, da je potrebno ali primerno, da se posvetuje s škofi s celega sveta.

Kdo vodi škofovsko sinodo?

Sinodi predseduje trenutni sveti oče, papež Frančišek. Sinoda ima tudi generalnega tajnika, ki je trenutno kardinal Lorenzo Baldisseri.

Kaj je namen 15. rednega zasedanja škofovske sinode?

Pripravljalni dokument opiše namen kot priložnost za Cerkev, »da preveri samo sebe, kako spremlja mlade, da bi odkrili in sprejeli poklicanost k polnosti življenja in ljubezni in da prosi mlade, da ji pomagajo pri odkrivanju najbolj učinkovitih načinov za oznanjanje vesele novice v našem času.«

Cerkev torej želi poslušati vse mlade s celega sveta, da bi skupaj gradili Božje kraljestvo.

  • Koledar mladinske pastorale
  • Slovenska škofovska konferenca
  • Urad Republike Slovenije za mladino
  • mlad.si