Slovenska šola za animatorje

Poslanstvo

Slovenska šola za animatorje motivira in usposablja kristjane za vodenje in delo prvenstveno v skupini otrok in/ali mladih v Cerkvi na temelju vzgojno pastoralnega modela. Pomaga jim odkrivati in razvijati animatorstvo kot svojo poklicanost in poslanstvo v Cerkvi ter spodbuja povezanost med njimi.

Animator je lahko vsak, ki se je pripravljen potruditi, pripraviti in s svojo energijo pomagati drugim ter jih usmerjati. Beseda »animator« izhaja iz latinščine in sicer iz besede ‘anima’, ki pomeni duša, ter glagola ‘movere’, ki pomeni premikati. Torej v dobesednem prevodu pomeni osebo, ki premika dušo. In to je tudi res, kajti animator je oseba, ki razveseljuje, navdušuje, pomaga drugim ter je zgled preostalim (predvsem mlajšim).

Hkrati je oseba, ki ji ni vseeno za Boga, in je pripravljena preko svojega dela tudi pričevati Zanj. Animatorji smo mi, ki delamo z otroci, mladimi in malo manj mladimi in, ki se trudimo zanje po svojih močeh, da bi jim »premaknili dušo«, jo razveselili in tudi kaj naučili ob Božji pomoči.

Vizija

Slovenska šola za animatorje se zaveda poslanstva mladinske pastorale v Cerkvi na Slovenskem in pomena animatorstva v njej. S svojim delom in jasnimi stopnjami usposabljanja pomaga pri celostni rasti mladostnika. Na slovenski ravni je prepoznavna po enotnem in kontinuiranem programu, ki odgovarja na potrebe terena, po strokovno usposobljenih izvajalcih programa, jasni strukturi organizacije in jasnem finančnem delovanju.

Programi

Vikend ŠAP
Šola za animatorje pomočnike (8. in 9. razred)
ABC animiranja
Dve vikend usposabljanji (srednješolci)
ČDE
Dve vikend usposabljanji (nadaljevanje programa ABC)
ŠOLA ZA VODITELJE
Študentje
Vikend program pripravimo tudi samo za vašo skupino.

Koordinatorji

– Samo Pučnik (Nadškofija Maribor in škofiji Celje ter Murska Sobota)

            samo.pucnik@gmail.com              041 369 938

– Peter Knific (Nadškofija Ljubljana in škofiji Koper ter Novo mesto)

            ssa@skam.si                  041 558 622

 

Kontakt
Peter Knific
Nacionalni koordinator Slovenske šole za animatorje
041 558 622
  • Koledar mladinske pastorale
  • Slovenska škofovska konferenca
  • Urad Republike Slovenije za mladino
  • mlad.si