Slovenska šola za animatorje

Slovenska šola za animatorje želi podpreti vse mlade, ki bi radi del svojega časa namenili delu na župniji – pri birmanskih skupinah, oratoriju… ali pri projektih na župniji. Za verodostojno delo je pomembno, da se zavedamo, da je učenje celo-življenjski proces, ki ga za uspešno delovanje tudi nujno potrebujemo. Žal ga ne moremo preskočiti lahko pa si pomagamo, da se učimo na dobrih praksah, znanju in izkušnjah drugih, ter si tako olajšamo ta proces.

Za to želimo, da se prenos znanja med generacijami mladih zgodi.

Draga mladenka in mladenič povabljen si, da se udelžiš usposabljanj ŠAP JAZ, ŠAP TI, ABC in ČDE animairanja.

Ali nam piši na andreja.perc@skam.si in predstavi izziv, s katerim se srečuješ pri svojem delu/sodelovanju na župniji. Radi ti bomo pomagali.

Kontakt
Peter Knific
Nacionalni koordinator Slovenske šole za animatorje
041 558 622
  • Koledar mladinske pastorale
  • Slovenska škofovska konferenca
  • Urad Republike Slovenije za mladino
  • mlad.si