Trener v mladinskem delu je izobraževalec v procesu neformalnega izobraževanja v okviru mladinskega sektorja. V tem procesu podpira učenje kot voditelj usposabljanj, fasilitator, mentor, spremljevalec, moderator, avtor gradiv, coach, strateg. Je (ali je bil) aktivno vključen v mladinski sektor in prevoza njegove vrednote, razume koncepte mladinskega dela in je zato strokovnjak na področju mladinskega dela.” (N. Milenković Kikelj, priročnik za trenerje v mladinskem delu)

Bazen trenerjev SKAM je skupina dejavnih in usposobljenih mladih, ki pokrivajo najrazličnejša usposabljanja za mlade znotraj SKAM. S širokim znanjem, različnimi kompetencami ter izkušnjami iz raznovrstnih okolij so tisti, ki nudijo primeren sistem usposabljanja in podpore. Pri svojem delu so osebno spremljani.

 

Kontakt
Špela Pucelj
Odgovorna za mednarodno sodelovanje
  • Koledar mladinske pastorale
  • Slovenska škofovska konferenca
  • Urad Republike Slovenije za mladino
  • mlad.si