Kvalitete malih občestev

Malo občestvo je skupina mladih, ki se trudi živeti in tako rasti po petih kvalitetah malega občestva:

 • Življenje z Jezusom
 • Služenje
 • Preprostost
 • Pričevanje
 • Skupnost

Potek srečanj

Učenje je izkustveno in se v veliki meri dogaja preko skupnih srečanj, ki potekajo po naslednjih korakih:

 • Poslušanje Božje besede in podelitev vsega, kar se je dogajalo od zadnjega srečanja oz. kar zaznamuje posamezniki v danem trenutku.
 • Tema iz življenja mladih in izmenjava mnenj.
 • Odločitev za nalogo skupine – služenje, povezovanje skupine, pričevanje ali molitev.
 • Praznovanje, druženje.
 • Prošnja za blagoslov.

Kaj program Malo občestvo omogoča?

 • hitro in kakovostno pripravo voditeljev na izvedbo posameznega srečanja,
 • enostavno strukturo srečanja skupin mladih,
 • privlačno, aktualno in poglobljeno vsebino,
 • gradnjo pristnih odnosov ob skupnem odkrivanju temeljnih življenjskih dilem in kakovostno spletno podporo.

Orodja za razvoj in podporo malih občestev

 • Usposabljanja na temo petih kvalitet za voditelje malih občestev.
 • Gradivo za izvedbo srečanj in spletna priprava na srečanja + srečanja v živo.
 • Spremljanje s strani moderatorja in spremljevalca.
 • Spletna podpora – članki, dodatna gradiva, predstavitev malih občestev in mreženje.
 • Podporni programi: duhovno – družabni vikendi, šola skupnosti.
 • Koraki za celovit razvoj lokalne organiziranosti.

Za več informacij skoči na spletno stran www.malo-obcestvo.si.

Kontakt
Emanuela Eduard
Predsednica SKAM in koordinatorka Malih občestev
 • Koledar mladinske pastorale
 • Slovenska škofovska konferenca
 • Urad Republike Slovenije za mladino
 • mlad.si