Vzgojna pot

Temelji vzgojne poti

Z vzgojno metodo Skupnosti katoliške mladine si prizadevamo mladega vzgajati za življenje dejavnega katoličana in odgovornega državljana. K temu pripomorejo različni vzgojni modeli.

Vrednote Skupnosti katoliške mladine so:

  • katoliška vera,
  • skupnost,
  • opolnomočen posameznik,
  • ustvarjalnost,
  • participacija,
  • odgovornost.

Vzgojna pot je orisana glede na navedene vrednote s cilji za štiri različna starostna obdobja mladih, ki se znajdejo na vzgojni poti.

Vzgojna metoda Skupnosti katoliške mladine je malo občestvo. Temelji na delu v skupini, posamezniku pa je zagotovljeno osebno spremljanje v procesu zorenja v dejavnega katoličana in odgovornega državljana.

Kontakt
s. Andreja Perc
Referentka za formacijo
  • Koledar mladinske pastorale
  • Slovenska škofovska konferenca
  • Urad Republike Slovenije za mladino
  • mlad.si