Lokalne enote

Ustanovitev lokalne enote je velikega pomena za člane Društva SKAM na lokalni ravni, ki s tem dobijo nove možnosti za nadaljnji razvoj mladinske dejavnosti v domačem kraju:

 • podpora pri delovanju in izvajanju programov lokalne enote (izobraževanje, izmenjave, mreženje, usposabljanje za delo z mladimi, …),
 • aktivnejše sodelovanje pri načrtovanju in izvedbi duhovnih, kulturnih, izobraževalnih, mednarodnih, družabnih in drugih programov društva (lokalna enota obravnava te program, daje pobude in mnenja),
 • brezplačno udeležbo na eno ali večdnevnih posvetih, seminarjih, izobraževanjih, usposabljanjih za različne namene in tematike povezane z mladimi v Sloveniji in tujini (Mladinski svet Slovenije, Urad za mladino Republike Slovenije, Movit, …)
 • pridobivanje nepovratnih sredstev za financiranje lastnih programov (prijava na razpisih Republike Slovenije, Evropske unije in na razpisih drugih organizacij izven lokalnega območja),
 • objavo obvestil in prispevkov o delu lokalne enote na spletni strani društva,
 • izmenjavo informacij o dejavnostih Društva SKAM in dejavnostih drugih organizacij, ki pripravljajo programe za mlade na nacionalnem in lokalnem nivoju,
 • vključevanje v delo organov društva (npr. občni zbor, izvršni odbor, nadzorni odbor, disciplinska komisija, …),
 • kandidiranje za mesto predstavnika društva v organizacijah in zvezah organizacij doma in na tujem, kjer je Društvo SKAM stalni ali pridruženi član (MSS, JECI-MIEC, MEKT, MeYouMe, AGORA, …),
Kontakt
Alen Prelesnik
Referent za lokalni razvoj
040 211 887
 • Koledar mladinske pastorale
 • Slovenska škofovska konferenca
 • Urad Republike Slovenije za mladino
 • mlad.si