Seznam lokalnih enot

Preko Skupnosti katoliške mladine se na lokalni ravni združuje na stotine mladih, ki preko lokalnih enot sooblikujejo življenje svoje okolice. Lokalnih enot SKAM je več kot 70, raztresenih po celotni Sloveniji v vseh statističnih regijah.

Najbolj aktivne lokalne enote Skupnosti katoliške mladine ustanovljene po prenovljenem modelu lokalnega razvoja:

 • SKAM Črnomelj
 • SKAM Godovič-Zavratec
 • SKAM Velike Žablje, Planina, Šmarje
 • SKAM Svibno
 • SKAM Velike Lašče
 • SKAM Vinica
 • SKAM Štepanja vas
 • SKAM Šmarska mladina
 • SKAM Most na Soči
 • SKAM Ljubljana-Trnovo
 • SKAM Stari trg pri Ložu
 • SKAM Šinkov Turn
 • SKAM Murska sobota
 • SKAM Vojnik
 • SKAM Budanje
Kontakt
 • Koledar mladinske pastorale
 • Slovenska škofovska konferenca
 • Urad Republike Slovenije za mladino
 • mlad.si