Natečaj za kratka prozna besedila

Tretji dan, krščanska revija za duhovnost in kulturo, razpisuje nagradni natečaj za najboljša kratka prozna besedila (črtica, kratka zgodba, novela) s krščansko religiozno tematiko. Rok za oddajo prispevkov je 1. januar 2019. Strokovna komisija bo 8. februarja 2019 izbrala tri najboljša prozna besedila, ki bodo prejela naslednje nagrade: 1. mesto (300 evrov), 2. mesto (200 evrov), 3. mesto (100 evrov), vsa pa bodo objavljena v reviji Tretji dan. Komisija lahko za morebitno objavo predlaga tudi nenagrajena besedila.

Besedila naj bodo napisana v slovenskem jeziku; pisava je Times New Roman, velikost črk 12 pik, razmik med vrsticami 1,5; obseg do 30.000 znakov s presledki. Vsak avtor ali avtorica sme sodelovati le z eno izvirno in še neobjavljeno zgodbo.

Besedilo je treba poslati v elektronski obliki na elektronski naslov (1 izvod) odgovornega urednika: leon.jagodic@gmail.com ter hkrati po pošti (3 izvodi) na naslov: Društvo SKAM, Jurčičev trg 2, 1000 Ljubljana, pripis »Literarni natečaj«. Zgodbe naj bodo podpisane samo s šifro, pošiljki pa priložite zaprto ovojnico, ki naj vsebuje vaše osebne in kontaktne podatke: ime, priimek, poštni naslov, telefon, elektronski naslov. Tudi ta ovojnica naj bo opremljena z vašo šifro.

Strokovno komisijo sestavljajo:

  • Nina Ditmajer, profesorica slovenščine in teologinja, urednica za književnost pri reviji Tretji dan, asistentka na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU,
  • Robert Titan Felix, profesor slovenščine, pesnik, pisatelj in urednik (Volosov hram), trikratni nominiranec za Kresnikovo nagrado (2003, 2006, 2009),
  • Denis Škofič, profesor slovenščine, pesnik, pisatelj in literarni kritik, nominiranec za Jenkovo nagrado (2014) in Kritiško sito (2014).

 

  • Koledar mladinske pastorale
  • Slovenska škofovska konferenca
  • Urad Republike Slovenije za mladino
  • mlad.si