Razpis za koordinatorja programa STIČNA MLADIH 2020-2022

Društvo SKAM za program Stična mladih razpisuje prosto delovno mesto za koordinatorja za izvedbo projektov Stična mladih 2020, Stična mladih 2021 in Stična mladih 2022.

Obdobje od oktobra 2018 do septembra 2019 je predvideno za uvajanje v to delo. Koordinator je vodja celotnega projekta; neposredno je odgovoren za delo voditeljev in posredno za delo članov posameznih ekip.

Želimo, da si vešč naslednjih kompetenc oziroma si jih pripravljen izpopolniti:

 • učinkovita telefonska komunikacija in podajanje informacij,
 • učinkovita poslovna korespondenca,
 • pisanje člankov in besedil za objavo,
 • sposobnost razumevanja in interpretacije zakonodaje in pravnih predpisov,
 • uporaba MS Office, objavljanje na spletni strani, uporaba Googlovih orodij,
 • poznavanje socialnih omrežij,
 • načrtovanje in upravljanje financ,
 • projektno načrtovanje in vodenje,
 • strateško razmišljanje,
 • izvajanje evalvacije, supervizije,
 • načrtovanje in izvajanje vsebinskih in načrtovalnih vikendov,
 • prepoznavanje kompetenc in prenos znanja,
 • timsko delo – vodenje timov,
 • vodenje sestankov, aktivnosti
 • hitro odzivanje in prepoznavanje potreb ciljne publike,
 • reševanje konfliktov,
 • organizacijske sposobnosti,
 • fleksibilnost,
 • natančnost,
 • ustrezen odnos,
 • ustvarjalnost,
 • duhovna in osebnostna rast,
 • poznavanje in življenje katoliške vere in vrednot.

Če bi ti bilo prebrano v izziv, ki bi mu bil kos, te vabimo, da se na razpis prijaviš.

Pričakujemo, da je kandidat/ka starejši/a od 21 let in da ima možnost zanesljivega sodelovanja med leti 2019-2022.

Predvidene delovne obveznosti:

 • oktober 2018 – september 2019: uvajanje in priprava na novo strateško načrtovanje ob nastopu mandata,
 • oktober 2019 – september 2022 koordinator programa Stična mladih.

Letna priprava na dogodek v času mandata zavzema:

 • 5-dnevno interno usposabljanje za koordinatorje in voditelje ekip SKAMovih programov,
 • vsebinski vikend za voditelje,
 • vikend ustvarjalcev,
 • mesečne sestanke ekipe voditeljev-PESM, sestanke z ekipami, posamezniki glede na razvoj dogovdkov.

Pri prijavi prosim, napiši motivacisko pismo in svoj življenjepis po europass predlogi ter oboje oddaj po elektronski pošti na naslov: matevz@skam.si

ROK ZA ODDAJO PRIJAVE je 14. september 2018.

Na podlagi prispelih vlog bo imenovana komisija naredila prvi izbor ter izbrane kandidate povabila na razgovor, ki se bo zgodil po dogovoru.

 

Matevž Mehle

direktor kolegija

Kontakt
Matevž Mehle
Direktor kolegija
 • Koledar mladinske pastorale
 • Slovenska škofovska konferenca
 • Urad Republike Slovenije za mladino
 • mlad.si