Mladinski delavec

Razpis za dve prosti delovni mesti: Mladinski delavec

 Pogoji:

 • starost od 15 do vključno 29 let.
 • mladi iskalec prve zaposlitve oz. mladi, ki ni v delovnem razmerju ali samozaposlen oz. mladi, ki se ne izobražuje ali usposablja za namen povečanja spretnosti, znanj in kompetenc za izboljšanje položaja na trgu dela vsaj od 11. 9. 2017 naprej in je registrirano brezposeln pri Zavodu RS za zaposlovanje.
 • zelo dobro poznavanje dejavnosti Skupnosti katoliške mladine s poudarkom na njenih mednarodnih dejavnosti.
 • napredno obvladovanje dela z računalnikom (Windows in MS Office) in internetnimi orodji.
 • aktivno znanje slovenskega jezika.
 • pisno in govorno znanje angleškega jezika.

Pričakovanja:

 • poznavanje dela za področje mladinskega dela.
 • odgovornost za strokovno, sistematično in učinkovito opravljeno delo, organiziranje, načrtovanje posameznega področja dela in dogodkov.
 • komunikativnost in občutek za solidarnost ter korekten odnos do sodelavcev
 • aktivno sodelovanje v Skupnosti katoliške mladine.
 • občasno popoldansko delo in delo na terenu v skladu z zahtevami delovnega procesa.

Glavne delovne naloge mladinskega delavca:

 • razvoj materialov za izvedbo programov.
 • sodelovanje pri izvedbi programov.
 • sodelovanje z mentorji v lokalnih okoljih.
 • sodelovanje pri načrtovanju in izvedbi ter vrednotenje mladinskih akcij v sodelovanju z mladimi.
 • delovanje z mladimi v skupinah in timih.
 • pomoč pri prijavi in poročanju na razpise za sofinanciranje mladinskega programa.
 • pomoč pri organizaciji srečanj, okroglih miz, predavanj in drugih podobnih dogodkov
 • sodelovanje pri pregledu obstoječih programov usposabljanj in njihova vključitev v sistem Nefiks.
 • administrativna dela.
 • izpolnjuje druge naloge s področja dela po nalogu direktorja Skupnosti katoliške mladine.

Pisne vloge naj kandidati pošljejo na elektronski naslov info@skam.si in sicer najkasneje do ponedeljka, 15. januarja 2018. Vloga naj vsebuje CV v formatu Europass in motivacijsko pismo do 400 besed.

Dodatne informacije dobite pri odgovornem za narodno sodelovanje in financiranje Martinu Nahtigalu na naslovu martin@skam.si.

Delovno razmerje se sklepa za določen čas 9 mesecev. Ena zaposlitev bo potekala od 01. februarja do 30. oktobra 2018, s polnim delovnim časom z možnostjo podaljšanja. Druga pa od 1. marca 2018 do 30. novembra 2018, s polnim delovnim časom z možnostjo podaljšanja. Delo bo potekalo na sedežu Društva SKAM – Skupnosti katoliške mladine.

OPOMBA: Pogodba o zaposlitvi bo sklenjena samo v primeru, da bo Društvo SKAM pridobilo sredstva na javnem razpisu Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport.

 

 

Kontakt
Matevž Mehle
Direktor kolegija
 • Koledar mladinske pastorale
 • Slovenska škofovska konferenca
 • Urad Republike Slovenije za mladino
 • mlad.si