Poslanstvo in vrednote

POSLANSTVO

Skupnost katoliške mladine z lastno vzgojno metodo in programi mlade vzgaja in spodbuja k življenju dejavnega katoličana in odgovornega državljana.

VREDNOTE

Pri našem delu nas vodijo:

  • katoliška vera,
  • skupnost,
  • opolnomočen posameznik,
  • ustvarjalnost,
  • participacija,
  • odgovornost.
  • Koledar mladinske pastorale
  • Slovenska škofovska konferenca
  • Urad Republike Slovenije za mladino
  • mlad.si