Sklad Naložba v mlade

Velikokrat slišimo »Mladi so naša prihodnost!« in na ustih ustanov, politike in gospodarstva je slišati »Mladi so naša prioriteta!«. Super, kajneda? A kdo in kakšni so ti mladi, ki jih želijo vsi podpirati in so prihodnost nas vseh? V Društvu SKAM – Skupnosti katoliške mladine se posvečamo predvsem temu vprašanju. Kakšna bo mladina, ki bo vodila prihodnost? Se bo znala samostojno odločati? Bo izobražena, osebnostno zrela in sposobna argumentirati svoja stališča? Bo znala graditi na dobrih izkušnjah generacij pred njo?

V Skupnosti katoliške mladine želimo s svojim delom mladim pomagati, da postanejo opolnomočeni posamezniki v rastoči skupnosti. Zavedamo se, da je človek celostno bitje in da razvoj le nekaterih kompetenc ne vodi v zrelega posameznika. Tako so udeleženci naših programov deležni ravno tega – čim bolj celostne ponudbe za lasten razvoj na vseh področjih. Poleg tega je naša temeljna značilnost, da naš cilj ne želi biti oblikovanje posameznika, usmerjenega samega vase, temveč je cilj oblikovanje posameznika, ki je sposoben živeti v skupnosti. Posameznik, ki se zaveda pomembnosti skupnosti, ne glede na njeno obliko – družina, sorodstvo, prijatelji, lokalno okolje – in je sposoben ter usposobljen, da je v interakciji s skupnostjo. Zmožen doprinesti svoj del k skupnemu uspehu, svoj del k razvijajoči in boljši skupnosti.

Kontakt
  • Koledar mladinske pastorale
  • Slovenska škofovska konferenca
  • Urad Republike Slovenije za mladino
  • mlad.si