Včlani se

Kdo lahko postane član?

Član Društva SKAM – Skupnosti katoliške mladine lahko postane vsak državljan Republike Slovenije, ki je dopolnil 13 let in sprejema statut in program ter se zavzema za njegovo uresničevanje in podpiše pristopno izjavo. Za osebo do dopolnjenega 15 leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v društvo podati pisno soglasje. Pri upravljanju društva mladoletnega člana zastopa zakoniti zastopnik.
Član društva lahko postane tudi državljan tuje države; zanj veljajo isti pogoji kot za državljane Republike Slovenije.
Članstvo v društvu je prostovoljno in brezplačno.

Za včlanitev v društvo natisnite spodnjo prijavnico in jo prinesite na naš sedež, lahko pa jo tudi pošljete po pošti.

Članstvo brez članarine

Na podlagi vizije 2020, z letom 2016 ukinjamo članarino. Člani boste še vedno deležni ugodnosti, ki vam iz tega naslova pripadajo. Pogoj za koriščenje ugodnosti je le podpisana pristopna izjava (ter pisno soglasje staršev za osebe do 15 leta).
Biti član SKAMa – se splača!

Podprite nas

Zaposlene vabimo, da izkoristite zakonsko možnost in namesto državi del dohodnine namenite Društvu SKAM.

Pravice in dolžnosti članov – določila statuta

Član društva ima pravico:

 • da voli in je izvoljen v organe društva;
 • da sodeluje pri delu organov društva;
 • da daje predloge in pobude organom društva o delu in izpolnjevanju nalog;
 • da odstopi od funkcije;
 • da izstopi iz društva.

Član društva ima dolžnost:

 • da spoštuje statut in sklepe organov društva;
 • da tvorno sooblikuje programe, s katerimi društvo izpolnjuje svoj namen in uresničuje svoje naloge.

Članstvo v društvu preneha:

 • s pisno izjavo kolegiju društva o izstopu;
 • z izključitvijo na podlagi sklepa razsodišča;
 • s smrtjo.

Član z dopolnjenim 31. letom starosti postane podporni član.

 • Koledar mladinske pastorale
 • Slovenska škofovska konferenca
 • Urad Republike Slovenije za mladino
 • mlad.si