Šola za animatorje pomočnike

Šola za animatorje pomočnike (ŠAP) je program namenjen osnovnošolcem v osmem in devetem razredu oziroma mladim tik pred birmo, ki vstopajo na svojo pot animatorstva.

 

Program usposabljanja je namenjen mladim, ki si želijo pridobiti več izkušenj in znanja o animatorskem delu. Program je sestavljen iz dveh vikendov, ki se vsebinsko dopolnjujeta vendar pa nista pogoj drug drugemu. Udeležba na obeh je zaželena. Običajno se animator pomočnik udeleži enega vikenda v osmem in drugega v devetem razredu, vendar je možno sodelovati na obeh v enem letu. Program želi mlade spodbuditi pri lastni poklicanosti k animatorstvu, ga navdušiti za nadaljnje delo ter preko raznolikih metod krepiti njegove veščine in znanje.

ŠAP JAZ

ŠAP JAZ se, kot že ime samo pove, osredotoča na mladostnika, ki si želi pričeti svojo animatorsko pot. Pri tem pa se ne omejuje le na mladostnika v cerkvi, niti ne le na mladostnika izven cerkve. Program vključuje mladostnika in vplive, ki jih imajo različni družbeni fenomeni nanj. Nato pa se vsebinsko dotakne tudi vloge animatorja ter njegovih značilnosti in lastnosti na različnih stopnjah sprejemanja odgovornosti. Pri tem se gradi povezava med našimi in lastnostmi, ki jih iščemo pri animatorju in animatorju pomočniku. Program poteka čim bolj dinamično z uporabo različnih metod, ki jih je možno uporabiti tudi v animatorski skupini.

ŠAP TI

ŠAP TI je zasnovan podobno kot ŠAP JAZ, le da se pri ŠAP TI osredotočamo na delo posameznika v skupini  in njegovi vlogi v skupini. Tekom vikenda animator pomočnik utrdi svojo vlogo predvsem v kontekstu dela ter odnosov v skupini. Velik poudarek je tudi na spoznavanju lastnih talentov in kako se jih lahko kar najbolje uporabi pri delu animatorja pomočnika. Animatorjevo delo je močno povezano z župnijo, zato se čas nameni tudi spoznavanju, kje vse lahko pripomoremo k župniji.

Kontakt
Peter Knific
Nacionalni koordinator Slovenske šole za animatorje
041 558 622
  • Koledar mladinske pastorale
  • Slovenska škofovska konferenca
  • Urad Republike Slovenije za mladino
  • mlad.si