Splošni pogoji

Kolikor ni pri posameznem projektu drugače določeno, veljajo ti pogoji poslovanja Društva SKAM – Skupnosti katoliške mladine.

Prijava in plačilo

Postopek prijave izvedete z e-prijavnico ali osebno na sedežu društva. Ob prijavi ste dolžni navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program, ter poravnati prispevke. V primeru, da udeleženec ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oziroma posledice, ki bi nastale zaradi napačnih podatkov. Prijava je po plačilu zavezujoča. Od nje lahko odstopite le v skladu z določili o odpovedi.

Prispevek plačate tako, da znesek nakažete na transakcijski račun. Plačilo morate izvesti najkasneje 5 dni po prijavi oz. takoj ob prijavi, če je do začetka programa manj kot 14 dni.

Številka računa je: SI56 3000 0001 0177 470 (SBERBANK, BIC/SWIFT: SABRSI2X)
Sklicna številka: 00 <str.mesto>–<ID_osebe>
Na e-naslov vam bomo najkasneje naslednji delovni dan poslali povratno informacijo z vsemi potrebnimi podatki za izvršitev nakazila.

Rezervacij ne sprejemamo. Prijava brez vplačanega prispevka je le informativna in vam prosto mesto zagotavlja do 5 dni. Če bo program potekal v tujini, morate, če se stari do vključno 16 let, ob prijavi predložiti tudi izjavo staršev ali skrbnikov, da se strinjajo z vašo udeležbo. Prijav brez predložene izjave ne bomo upoštevali – niti v primeru, da je bilo plačilo že izvedeno.

V primeru, da je informativnih prijav več kot je prostih mest, imajo prednost tisti, ki prej poravnajo prispevek oz. izpolnijo vse obveznosti v zvezi s prijavo.

Zadnji rok za prijavo je 10 dni pred začetkom programa.

Cene

Društvo SKAM ima pravico do povišanja cene najkasneje do 21 dni pred začetkom programa, v primeru, da je prišlo do sprememb v tečaju valute, do povišanja stroškov prevoza, vključno s stroški goriva, ali do povišanja pristojbin za določene storitve (na letališčih ipd.), ki vplivajo na ceno programa. Udeleženec ima pravico odpovedati prijavo, če podražitev preseže 10 % osnovne cene programa. V tem primeru ima pravico do povračila vplačanega zneska brez pravice povračila stroškov, ki so bili s strani Društva SKAM že poravnani.

O morebitni spremembi cene programa prijavljene obvestimo po e-pošti.

Društvo SKAM lahko določi, da udeleženci del storitve plačate na kraju samem. V tem primeru Društvo SKAM ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik, ampak zgolj kot informator. V tem primeru uveljavlja udeleženec vse reklamacijske zahtevke izključno pri izvajalcu oziroma ponudniku storitve na kraju samem.

Odpovedi in vračilo

V primeru, da odstopite od prijave, ima Društvo SKAM pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi. Višina povračila je odvisna od časa, v katerem ste predložili odpoved. Veljavna je le pisna odpoved ali odpoved po e-pošti.

V primeru odpovedi bomo denar vračali po naslednjem ključu:

 • 45 do 30 dni pred začetkom programa: 90 % cene programa,
 • 29 do 22 dni pred začetkom programa: 80 % cene programa,
 • 21 do 15 dni pred začetkom programa: 70 % cene programa,
 • 14 do 8 dni pred začetkom programa: 50 % cene programa,
 • 7 do 1 delovni dan do 12. ure pred dnevom začetka programa: 20% cene programa.V primeru kasnejše odpovedi (zadnji delovni dan pred odhodom po 12. uri oz. na dan odhoda) ali neudeležbi brez odpovedi denarja ne bomo vračali.
  Prijavljenim, ki bodo ob odjavi do 8 dni pred odhodom sami zagotovili zamenjavo bomo vrnili 90% cene programa. Enak odstotek bomo vrnili tudi prijavljenim, ki se bodo odjavili do zadnjega delovnega dne do 12. ure in dostavili potrdilo o bolezni najkasneje do 5 dni po koncu programa.

V primeru odpovedi ali zamenjave ste dolžni poravnati tudi administrativne stroške v višini 5 EUR.

Če program zapustite preden se zaključi ali ste s strani vodstva izključeni, ob vrnitvi nimate pravice do povračila stroškov ali kupnine, ne delno ne v celoti.

Vračilo lahko prevzamete na transakcijskem računu (sporočiti nam morate podatke) do najkasneje 10 dni po izvedbi programa. Po tem roku bomo šteli, da ste se pravici do vračila odpovedali.

Fotografije

S prijavo na program in udeležbo na njem udeleženec Društvu SKAM dovoljuje objavo fotografij na spletni strani, družbenih omrežjih in v tiskanih publikacijah. Udeleženec ima možnost zahtevati preklic objave, če bi bila jasno označena njegova istovetnost.

Elektronska obvestila

S prijavo na program posameznik soglaša, da Društvo SKAM na njegov elektronski naslov pošilja brezplačna elektronska obvestila društva. Od prejemanja obvestil se je vedno mogoče odjaviti.

Sodelovanje v nagradnih igrah

Udeleženci nagradne igre so lahko le fizične osebe, ki sodelujejo prostovoljno. V nagradno igro ne morejo biti vključene osebe, ki so zaposlene v Društvu SKAM ali neposredno vključene v pripravo projekta. Vsak sodelujoči lahko prejme le eno nagrado. Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti in ni prenosljiva na druge osebe.

Ljubljana, 7. maj 2016

 • Koledar mladinske pastorale
 • Slovenska škofovska konferenca
 • Urad Republike Slovenije za mladino
 • mlad.si