Teaser

IZJAVA ZA JAVNOST

Dne 21. februarja 2019 je bil na občnem zboru društva SKAM – Skupnost katoliške mladine sprejet sklep o prekinitvi delovanja društva.

Društvo SKAM je bilo 25 let dejaven člen na področju mladinske pastorale v Sloveniji. Izvajal je mladinske programe narodnega pomena, hkrati pa razvijal svoje lastne programe, preko katerih je želel spodbujati mlade k dejavni veri in odgovorni drži državljana.

Sklep o prekinitvi delovanja je bil oblikovan na podlagi želje po ustvarjanju okolja, v katerem bi lahko mladi še bolje rasli v odnosu do Boga in bližnjega, česar društvo SKAM ni več zmoglo nuditi.

Ob tem se želimo zahvaliti članom društva, prostovoljcem, sodelavcem, duhovnikom, redovnikom in redovnicam, udeležencem programov in vsem, ki so v letih delovanja društva s svojo ustvarjalnostjo in darovi sodelovali in prispevali k Skupnosti katoliške mladine.

Ljubljana, 22. 2. 2019

OBVESTILO

Člani društva se lahko v prostorih na Jurčičev trgu oglasijo kadarkoli ob uradnih urah (torek: 10.00 – 12.00 ter sreda: 14.00 – 16.00) za dodatne informacije.